Kwalifikacja wojskowa – informacje

Wszystkie wezwania do stawienia się przed komisją w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa-w-roku-2020-zostaje-zakonczona