LAURA PAWLETA – laureatka konkursu

Z radością informujemy, że uczennica klasy szóstej LAURA PAWLETA została laureatką w tegorocznej edycji XVII Ogólnopolskiego Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kategorii multimedialnej dla klas IV – VI. Konkurencja była ogromna, skoro w trzech kategoriach wiekowych i w trzech kategoriach artystycznych zgłoszono prawie 1500 prac. Laurze i jej Rodzicom serdecznie gratulujemy sukcesu!

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://pro-life.pl/xvii-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu-o-nagrode-im-bl-ks-jerzego-popieluszki/

Oprac. Barbara Gąsior