Lekcje z Temidą

Lekcje z Temidą : Uczniowie klas 1a i 1b liceum oraz ósmoklasiści ze szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach, które przybliżyły młodzieży zagadnienia prawne. Dwugodzinne zajęcia przypomniały m.in. genezę prawa, przybliżyły charakter studiów prawniczych, naświetliły kierunki działania w przypadku bycia ofiarą przestępstwa oraz sprecyzowały niektóre aspekty praw konsumenta.