Pamiętamy, to już 40 lat….

Pamiętamy, to już 40 lat…. Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Stan wojenny – 1981 – 1983 – Prezentacja