Poznaj naszych nauczycieli – edukacji wczesnoszkolnej

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami w klasie I SP
Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I SP jest dostępna na tablicy informacyjnej na terenie szkoły