Próbny egzamin – maturalny

Arkusze do pobrania


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego


Drodzy Maturzyści,
z informacji uzyskanej od Was w postaci wypełnionej ankiety wynika, że zdecydowana większość z Was zamierza przystąpić do próbnego egzaminu maturalnego, który odbędzie się w dniach 2-8 kwietnia. Jest to niewątpliwie okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym egzaminem.
W związku z tym podaję kilka informacji dotyczących organizacji próbnych matur w naszej szkole:

1. Harmonogram.
Harmonogram publikowania arkuszy znajduje się na stronie CKE.
https://liblink.pl/KcYDKsay4B
Do rozwiązywania arkuszy przystępujemy zgodnie z harmonogramem, za wyjątkiem sytuacji w których zostało to inaczej ustalone z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
Nauczyciele matematyki sugerują, aby arkusz maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym ściągnąć i rozwiązać w sobotę (nie otwieramy go wcześniej !!!). Na właściwym egzaminie arkusze z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym rozwiązujemy w różnych dniach.

2. Pobieranie arkuszy
Arkusze będą publikowane na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, w tym OKE w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl
Ważne, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali samodzielnie zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie.

3. Ocenianie próbnego egzaminu.
Klucze odpowiedzi do egzaminu będą udostępnione dyrektorom szkół a od 15 kwietnia 2020 roku będą także dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Sposób oceny i omówienia próbnych matur będzie uzależniony od decyzji nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele mają możliwość zorganizowania spotkania online w celu omówienia poszczególnych zadań oraz sposobu ich punktowania lub też mogą ocenić arkusze wysłane w wersji elektronicznej przez uczniów.

4. Przesyłanie rozwiązanych zadań.
Zadania najlepiej rozwiązywać czarnym długopisem na kartkach formatu A4. Po zakończeniu pracy rozwiązania poszczególnych zadań należy ułożyć we właściwej kolejności oraz zeskanować za pomocą aplikacji Office Lens (aplikację należy pobrać na telefon, logowanie jak do Waszych kont Office 365). Zadania należy zeskanować używając opcji TABLICA a następnie zapisać w postaci pliku PDF i przesłać w formie wskazanej przez nauczyciela.

 1. Lekcje online.
  Zaplanowane w tych dniach lekcje online nie odbędą się, chyba że nie kolidują one z próbnym egzaminem maturalnym. Wszelkie wątpliwości proszę wyjaśniać z nauczycielami.Dodatkowa informacja dotycząca egzaminu maturalnego z matematyki.
  – Zadania proszę rozwiązywać czarnym długopisem na kartkach formatu A4,
  – w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, odpowiedzi do zadań zamkniętych należy zapisać na jednej stronie i zeskanować ją jako pierwszą (nie przesyłamy obliczeń do zadań zamkniętych !!!).
  – ponadto odpowiedzi do zadań zamkniętych z egzaminu na poziomie podstawowym należy przesłać po zakończeniu egzaminu w formularzu, który będzie udostępniony uczniom w dniu egzaminu,
  – zadania otwarte należy rozwiązywać na oddzielnych kartkach papieru,
  – proszę czytelnie zapisywać rozwiązania zadań, natomiast nie należy przepisywać zadań po zakończonym egzaminie (istnieje wtedy pokusa poprawiania niektórych błędów !!!).W razie jakichkolwiek pytań proszę także o kontakt ze mną lub z Waszymi nauczycielami.

Powodzenia !!!