Rekrutacja – 1SP – ostatnie dni zapisów

Przypominamy, że jeszcze tylko do piątku 31 marca 2023 r.  trwa rekrutacja do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Rodzicom na złożenie dokumentów zostało już niewiele czasu.
Dzieci czeka wszechstronny rozwój oraz zdobywanie wiedzy w dobrze wyposażonych salach.

Już prawie miesiąc trwa nabór wniosków do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja zakończy się 31 marca (piątek).
Zapisy kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywają się bezpośrednio w szkole.
Poniżej kilka informacji o naborze:
Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:
a) podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
b) kartę informacyjną,
c) dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
d) oświadczenie o ochronie danych osobowych,
e) opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej (w przypadku, gdy kandydat takie posiada),
f) opinię księdza proboszcza lub katechety,
g) kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej (tylko osoby, które zamierzają korzystać ze świetlicy),

Druki można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Harmonogram rekrutacji:

  • 30.01.2023 r. do 31.03.2023 r. – składanie dokumentów wstępnych
  • 13.04.2023 r. – rozmowa kwalifikacyjna
  • 19.04.2023 r.– podanie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 19.04.2023 r. do 26.04.2023 r. – składanie oświadczeń woli
  • 04.05.2023 r. do 12.05.2023 r. – składanie informacji o gotowości szkolnej
  • 17.05.2023 r. – podanie listy osób przyjętych i nieprzyjętych
  • 17.05.2023 r. do 01.06.2023 r. – rekrutacja uzupełniająca

Więcej informacji https://salezjanie.com.pl/klasy-1-3/