Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2019/2020 – Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pobierz