Rekrutacja i Zapisy do Szkoły Podstawowej – Informacje

DO KLASY I,IV,VII
W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem informujemy, że zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną zostaną w tym roku zastąpione ankietą mailową, którą otrzymają Państwo dnia 11.05.2020r.
Ankietę należy wypełnić i odesłać do 13.05.2020r.
Dnia 15.05.2020r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Świętochłowicach.

DO KLASY VI
W związku z brakiem dostatecznej ilości kandydatów pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowa klasa szósta nie zostanie otwarta.

ks. Andrzej Urbańczyk
dyrektor szkoły