Rekrutacja i Zapisy On-line do Szkoły Podstawowej

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 REKRUTACJA do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej odbywa się w formie elektronicznej (na podstawie: art. 130 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe).

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy uzupełnić elektronicznie odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIA znajdujący się w zakładce KANDYDAT.

Następnie podpisane wymagane dokumenty rekrutacyjne należy przesłać drogą elektroniczną (w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów – podpisanych) na adres:

rekrutacja@salezjanie.com.pl

Zgodnie z RODO przesyłane dokumenty mailowo na skrzynkę pocztową powinny być odpowiednio chronione.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Kandydat”.

Po wznowieniu pracy szkoły należy niezwłocznie przedłożyć do sekretariatu oryginały przesłanych na skrzynkę pocztową dokumentów Kandydata.

Przypominam, że termin zgłoszenia dziecka do szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy upływa: 17 kwietnia 2020r.

ks. Andrzej Urbańczyk
dyrektor szkoły