Rekrutacja – przyjmowanie świadectw, zaświadczeń

Godziny urzędowania KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w sali nr 22 – parter.


27 czerwca – 13 lipca 2022 r.  9:00 – 12:00 – przyjmowanie świadectw ukończenia SP i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21 lipca – 25 lipca 2022 r. 9:00 – 12:00 – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów, odbiór przez kandydatów do Salezjańskiego Publicznego Technikum skierowania na badania lekarskie (badania lekarskie przeprowadza Przychodnia lekarska „Zgoda”, Pl. Krauzego 2, Świętochłowice, tel. 32 345 22 00).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy komisji (numer telefonu 725 130 355).