Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia
12 do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci
elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.


Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:
– RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
– RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie
dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko
elektronicznie przez:
– Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
– portal Emp@tia,
– przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką
możliwość.
Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy – Informacja ZUS – PDF

RKO – dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie – PDF

RKO – dla rodziców dziecka – PDF