Rządowy program pomocy uczniom w 2022 – Wyprawka szkolna

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2022/2023 naukę w branżowej szkole I lub II stopnia, czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasie I i IV pięcioletniego technikum, klasach IV dotychczas czteroletniego technikum prowadzonym w pięcioletnim technikum.

Więcej szczegółów: Komunikat Prezydenta Miasta

Wniosek należny złożyć w sekretariacie szkoły do 02 września 2022 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do pobrania: Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników