SP-zapisy

REKRUTACJA DO KLASY 1

Regulamin rekrutacji do klasy 1 SP na rok szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty

ZAPISY DO KLAS 2-3

Informacja o zapisach do klasy 2 SP na rok szkolny 2022/2023
Informacja o zapisach do klasy 3 SP na rok szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty

Czytaj więcej

ZAPISY DO KLAS 4-8

Regulaminy

Informacja o zapisach do klasy 4 SP na rok szkolny 2022/2023
Informacja o zapisach do klasy 5 SP na rok szkolny 2022/2023
Informacja o zapisach do klasy 6 SP na rok szkolny 2022/2023
Regulamin przyjęcia do klasy 7 SP na rok szkolny 2022/2023
Informacja o zapisach do klasy 8 SP na rok szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty

  • podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły
  • karta informacyjna
  • świadectwo ukończenia klasy drugiej (kandydaci do klasy czwartej), klasy trzeciej (kandydaci do klasy piątej),
    klasy czwartej (kandydaci do klasy szóstej), klasy piątej (kandydaci do klasy siódmej), klasy szóstej (kandydaci do klasy ósmej)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia
  • oświadczenie o ochronie danych osobowych
  • oświadczenie woli przyjęcia (po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
  • opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej ( w przypadku gdy Kandydat takie posiada)
  • opinia księdza proboszcza lub katechety

Czytaj więcej