Spotkanie z Rodzicami uczniów posiadających orzeczenie – 14.09.2023

SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
DLA RODZICÓW UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
Kiedy? Najbliższy czwartek – 14.09.2023 r.
Rodziców uczniów szkoły podstawowej zapraszamy na godzinę 16:30 do sali nr 4
Rodziców uczniów liceum oraz technikum zapraszamy na godzinę 17:00 do sali nr 4