Stanowisko Rady Dzieci i Młodzieży RP w sprawie wojny w Ukrainie

Informujemy i wspieramy! Pod takim hasłem obradowała dzisiaj, 1 marca br. Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji. Podczas spotkania członkowie Rady rozmawiali o wsparciu rówieśników z Ukrainy. Obrady rozpoczęły się od uczczenia ofiar konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/posiedzenie-rady-dzieci-i-mlodziezy-vi-kadencji

Źródło: Strona Ministerstwo Edukacji i Nauki