Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku
Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ na nowo urodzone dzieci przyjmuje ZUS.
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie
wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy
od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy
– od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. – można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.

W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Jeżeli
chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od 1 czerwca 2022 roku
do 31 maja 2023 roku, wnioski do ZUS składają dopiero od 1 lutego 2022 r., wcześniej nie
ma możliwości złożenia wniosku.

Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.
Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wniosek:
– SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka;
– SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem
prawnym, albo opiekunem faktycznym;
– SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczoterapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy
społecznej.
Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie przez:
– Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także
przez:
– portal Emp@tia,
– przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką możliwość.
Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę
numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia
postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą
przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.
Więcej informacji na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022r

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku – Informacja ZUS – PDF

Świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego,
opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej – PDF

Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców – PDF