TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO 2023

TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO 2023

22 sierpnia 2023 r. godz. 9:00 (wtorek) – część pisemna

Absolwent przystępujący do egzaminu powinien przybyć na egzamin, co najmniej
30 min. wcześniej oraz powinien posiadać dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość.
Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
przeznaczony do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego.
Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego
w sierpniu zostaną przesłane do szkoły w terminie 08 września 2023 r.