Warsztaty – online przed egzaminem ósmoklasisty

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w powtórkowych warsztatach online przed egzaminem ósmoklasisty.

REGULAMIN ORGANIZACJI WARSZTATÓWADRESOWANYCH DO UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Informacje na temat warsztatów znajdują się na stronie szkoły: www.salezjanie.com.pl oraz na profilu szkoły https://www.facebook.com/szspswietochlowice.
2. Ze względu na sytuację epidemiczną zajęcia odbywają się w formie online. W miarę możliwości, przy sprzyjających warunkach epidemicznych, zajęcia mogą się odbyć w formie stacjonarnej po wcześniejszym powiadomieniu uczestników. Zajęcia przeprowadzone będą przez nauczycieli Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach.
3. Udział w warsztatach można zgłosić za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub ewentualnie poczty elektronicznej na adres e-mail: swietochlowice@salezjanie.com.pl najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego dane zajęcia.
Uwaga! Na podany adres email, na godzinę przed zajęciami będzie przesłany link do spotkania (spotkań w sytuacji, gdy uczestnik wybierze większą ilość zajęć).
4. Zajęcia są przystosowane dla określonych grup wiekowych, czyli uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Forma zajęć, a także skład poszczególnych grup, uzależnione są od specyfiki danego przedmiotu.
5. Uczestnicy warsztatów stosują się do poniższych zasad:
a. punktualnie dołączają do zajęć na kanale;
b. aktywnie włączają się w zajęcia;
c. nie rozpowszechniają materiałów, które udostępnia nauczyciel prowadzący zajęcia, są one wyłącznie na użytek odbywających się warsztatów;
d. nie mogą nagrywać i robić zdjęć prowadzonych zajęć;
e. nie zakłócają przebiegu zajęć.

Data i godzina warsztatówNazwa warsztatówTematyka zajęć
10.04.2021- /sobota – 10.00 – 11.30/SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTYJęzyk polski
24.04.2021- /sobota – 10.00 – 11.30/SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTYMatematyka
08.05.2021- /sobota – 10.00 – 11.30/SZYBKA POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTYJęzyk angielski
15.05.2021- /sobota – 10.00 – 11.00/Kierunek dyplomatyczny – LiceumHistoria 10.00 – 10.30
WOS 10.30 – 11.00
22.05.2021- /sobota – 10.00 – 11.00/Kierunek medyczny – LiceumBiologia 10.00 – 10.30
Chemia 10.30 – 11.00
27.05.2021- /czwartek – 17.00 – 18.30/Kierunek politechniczny – LiceumMatematyka 17.00 – 17.30
Informatyka 17.30 – 18.00
Fizyka 18.00 – 18.30
29.05.2021- /sobota – 10.00 – 12.00/Technikum informatyczneProgramowanie 10.00 – 11.00
Roboty Lego Mindstorms 11.00 – 12.00

Serdecznie zapraszamy licząc, że nasza propozycja dostarczy Wam nie tylko wiedzy, ale także przybliży charakter i klimat Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych „Don Bosko”, a w przyszłości być może zachęci Was do kontynuowania nauki w naszej Szkole.

Magiczne bloczki