13.05.2022 r. RCB – przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 131z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ø  nr 132 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

Prosimy zapoznać się z treścią załączników.

Służba Dyżurna

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95

fax 32 256 22 13

cid:image003.gif@01D42FCF.D4E1F1A0