Wymiana Polsko – Niemiecka

W dniach 29.01 – 05.02.2023 zorganizowano wymianę młodzieżową ze szkół partnerskich – Salezjański ZSP Don Bosko oraz Peter-Wust-Gymnasium. Dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli powstał projekt „Der Löwe in dir” , dzięki któremu uczniowie mogli lepiej się poznać i odkryć swoją moc sprawczą. Współpraca zaowocowała powstaniem audiobooka, słowniczków interaktywnych, filmu promującego udział w kolejnych wymianach.
Program umożliwił młodym ludziom bezpośredni udział w życiu rodziny, szkoły oraz lokalnego środowiska, aby mogli przełamywać stereotypy i bariery językowe, pogłębiać wiedzę na temat wspólnych aspektów kulturalno – historycznych a poprzez nawiązywanie dobrych relacji oraz przyjaźni pogłębiać idee współpracy międzynarodowej, tolerancji i szacunku na różne perspektywy a także otwierać się na nowe możliwości.
Uczniowie dzięki wymianie doświadczają ogromnego rozwoju osobistego, poszerzają horyzonty, stają się bardziej otwarci a pozytywne wrażenia, jakie wywierają na kręgu znajomych, korzystnie wpływają na całą społeczność szkolną oraz lokalną.

autor: p. Emilia Cirmaciu