Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Powołując się na załącznik* w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zapisy do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 będą tworzone bez obwodu szkolnego

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
–    podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej
–    dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
–    oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
–    opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
–    opinię księdza proboszcza (z pieczęcią i podpisem),
–    w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej (druk do pobrania lub w sekretariacie),

– informacja o funkcjonowaniu kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej (druk do pobrania lub w sekretariacie)

– oświadczenie woli przyjęcia (druk do pobrania lub w sekretariacie)

Kandydatów do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
zapraszamy na SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

28 marca 2020 r. o godz. 10:00.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy pierwszej i jego rodzicami
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. od godziny 15.00 do 18.00 w sali nr 2

Menu