Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Regulamin przyjęcia do klasy I

Lista osób przyjętych do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

Lista osób nieprzyjętych do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 19 i 20 maja br. w godz. od 8:30 do 16:30 będzie możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych do szkoły podstawowej.
Bardzo prosimy, i przypominamy, aby dokumenty były kompletne (ewentualnie bez zdjęć)
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
– kartę informacyjną,
– informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych,
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię księdza proboszcza lub katechety,
– w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej,
– informacja o funkcjonowaniu kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej (w przypadku gdy posiada),
– oświadczenie woli przyjęcia.Osoby, które nie skorzystają z możliwości dostarczenia dokumentów lub nie przesłały ich drogą mailową są zobligowane do przesłania dokumentów oraz  oświadczenia woli przyjęcia do 20.05.2020 r. (środa) na adres mailowy rekrutacja@salezjanie.com.pl

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 21 maja 2020 r. o g. 12.00 na stronie internetowej szkoły.
W związku z ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów stanu epidemicznego w Polsce przypominamy, że składając dokumenty do szkoły zachowujemy względy bezpieczeństwa, należy być wyposażonym w maseczkę i rękawiczki. W szkole znajduje się płyn dezynfekujący.

W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem informujemy, że zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną zostaną w tym roku zastąpione ankietą mailową, którą otrzymają Państwo dnia 11.05.2020r. Ankietę należy wypełnić i odesłać do 13.05.2020r.
Dnia 15.05.2020r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Świętochłowicach.

Ważne
W związku w związku z trwającą sytuacją zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że  przedłużamy do 8.05.2020 roku terminy rekrutacji do Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej.
O wszystkich  zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły.
Podawane wcześniej terminy rozmów kwalifikacyjnych również ulegną zmianie. Szczegóły oraz konkretne daty jak tylko będą możliwe do zrealizowania zostaną wyznaczone i pojawią się na stronie szkoły.

Powołując się na załącznik* w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zapisy do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 będą tworzone bez obwodu szkolnego.

Osoby ubiegające się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
składają w terminie od 13 stycznia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. następujące dokumenty:
– podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– kartę informacyjną (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– informację z przedszkola o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia,
– oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej (w przypadku gdy takie posiada),
– opinię księdza proboszcza lub katechety,
– w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej (druk do pobrania lub w sekretariacie),
– informacja o funkcjonowaniu kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej (druk do pobrania lub w sekretariacie)
– oświadczenie woli przyjęcia (druk do pobrania lub w sekretariacie)

Kandydatów do klasy pierwszej Salezjańskiej Publicznej Szkoły Podstawowej
zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY

28 marca 2020 r. o godz. 10:00.

Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem do klasy pierwszej i jego rodzicami
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Menu