Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

ks. Andrzej Urbańczyk
dyrektor szkoły