Zaświadczenia 8 klasy/Świadectwa dojrzałości Maturzyści

ABSOLWENCI:

M A T U R Z Y Ś C I

Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się
05 lipca 2022 r. o godz. 12:00 r.

Prosimy przyjść z własnym długopisem.


ÓSMOKLASIŚCI

Termin wydania zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty
08 lipca 2022 r. godz. 10:00

Prosimy o przyjść z własnym długopisem.